Karinkijkt.nl

 

Blogs

De wereld op zijn kop

Zijn we klaar voor een nieuwe paradigmaverschuiving?

Zo’n vijf eeuwen geleden ontdekte Copernicus dat niet de aarde maar de zon het centrum (van het toen bekende) universum is en de aarde om de zon draait en niet andersom. Het duurde een hele tijd voordat de mensen het konden geloven. Ongeveer een eeuw later ontdekte Galileo Galilei dat de aarde niet plat was, maar rond is. Het duurde een hele tijd voor de mensen het konden geloven. Als je heel lang iets gelooft is het moeilijk om van dat geloof af te stappen. Een geloof vormt vaak je hele wereldbeeld en het geeft je houvast. Als door feiten blijkt dat je je geloof moet kantelen is dat heel ingrijpend, want al je zekerheden vallen weg. Dit wordt een paradigmaverschuiving genoemd.

Gisteravond zat ik weer eens in de collegebanken, digitaal weliswaar via Zoom, om deel te nemen aan het webinar: ‘What happened last year? A macro look at our ongoing ecologic and public health crisis’.[i] Aan de andere kant van het beeld zat drievoudig Amerikaans arts MD. Dr. Zach Bush (internist, endocrinoloog en hospice care specialist) en vertelde zijn verhaal dat twee uur zou duren. Hij praatte er uiteindelijk ruim drie vol, zonder ook maar één slok water te nemen. Net als bij de hoorcolleges tijdens mijn studie kreeg ik gaandeweg last van onrust in mijn benen en wilde ik bij wijze van spreken de zaal uitlopen, maar het verhaal was te boeiend dus ik hield vol tot na middernacht. Ik had gelukkig wel een glaasje water en wat nootjes erbij. Ik sliep vervolgens slecht, zoals altijd als ik tot laat in de avond achter de laptop zit en stond al weer vroeg op om nu, na wat snelle yoga-oefeningen, het verhaal van Zach Bush op te tekenen. Hij neemt ons mee in een mogelijk nieuwe paradigmaverschuiving. ‘By changing our thinking, we change our lives’, staat op het label van mijn theezakje vandaag. Ben je er klaar voor om anders te gaan denken?

Ik keek en deelde al eerder een interview met Zach Bush en ik kan niet anders zeggen dan dat hij zeer integer en betrouwbaar op me overkomt en daarnaast bevlogen, idealistisch en goed onderlegd is. Hij is een holistisch arts en bekijkt zaken – in dit geval de coronasituatie – vanuit een breder perspectief. Hij praat snel en in het Engels natuurlijk, dus het was af en toe pittig om hem te volgen, zeker op momenten dat hij veel medische termen gebruikte. Maar de kern van zijn verhaal was duidelijk en deze zal ik hieronder graag in jip-en-janneketaal verwoorden.

Zijn belangrijkste stelling en uitgangspunt is dat het bioom en het microbioom aan de basis liggen van het menselijk leven. Het is aldus Zach Bush dus niet de cel, die het centrum vormt van de menselijke gezondheid, waar tot nu toe wel van werd uitgegaan. Een bioom[ii] is de verzameling van soorten fauna en flora die in een bepaald habitat leeft en een bepaalde topografie bezet. Het zijn in feite grote terrestrische ecosystemen. Het microbioom wordt door Zach Bush omschreven als de verzameling van miljarden micro-organismen in ons lichaam (en daarbuiten), zoals bacteriën, virussen, schimmels en microben. Het microbioom ligt aan de basis van ons bestaan als mens. Virussen bevatten de genetische informatie die van ons mensen maakt. Wij vinden onszelf als mens vaak erg belangrijk en plaatsen onszelf graag boven alle andere dieren op aarde, echter zonder virussen zouden wij er niet zijn. Virussen waren er al miljarden jaren voor ons en ze zullen hier blijven, nadat wij al lang verdwenen zijn. Ze reizen vrijelijk rond, meegaand op de lucht- en zeestromen en hebben daar geen vliegtuigen voor nodig. Ook coronavirussen bestaan volgens Zach Bush al honderden jaren. Onderzoek heeft verder uitgewezen dat wij mensen ook prima met virussen kunnen omgaan en dat miljoenen mensen virussen als HIV, Hepatitis B en C in hun bloed hebben, zonder daar ziek van te worden. In totaal hebben we 10 tot de 15e macht aan virussen in ons. Ik heb het niet nagerekend, maar dat zijn vast heel veel nullen.

Zach Bush legt vervolgens uit wat volgens hem de redenen zijn dat veel mensen ziek worden. Nadruk van zijn verhaal ligt op het jaar 2020, waarin veel van deze ziektes werden toegeschreven aan het coronavirus Sars Cov-2 ook wel Covid19 genoemd. Hij noemt als eerste de enorme luchtvervuiling met name in de stedelijke gebieden en de grond- en waterverontreiniging in het bijzonder door het in de landbouw veelvuldig gebruikte bestrijdingsmiddel glyfosaat (ook bekend als Roundup). In gebieden die ernstig vervuild zijn, zoals de regio Hubei in China, waar Wuhan ligt, en Noord-Italië, werden veel meer mensen ziek en stierven aan luchtwegaandoeningen/Covid19 dan in minder vervuilde gebieden. Zach Bush toonde een kaartje waarop ook Nederland als ernstig vervuild gebied wordt geclassificeerd, terwijl er bv. in Afrika nauwelijks sprake is van vervuiling (en Covid19 kwam/komt daar ook weinig voor). Verder noemt hij het belang van de seizoensinvloeden en de impact van CO2. In het najaar en in de winter is er een enorme verhoging te zien van de CO2 in de lucht, omdat de bomen geen bladeren meer hebben en de CO2 in deze periode niet meer door fotosynthese wordt omgezet in zuurstof. Dit is volgens hem de reden dat wij überhaupt een griepseizoen hebben en hij verwacht dat als wij in de winter geen CO2 in de lucht zouden hebben er veel minder mensen ziek zouden worden in deze tijd van het jaar. In het verlengde hiervan gaat hij in op de invloeden van de bosbranden in Australië eind 2019/begin 2020 en in Californië in de periode van augustus t/m oktober 2020. Door deze branden zijn er nog veel extra schadelijke stoffen in de lucht terechtgekomen, waaronder CO2 en de fijnstof PM2.5, die als erg toxisch wordt gezien en die het natuurlijk immuunsysteem ondermijnt. PM2.5 toxiciteit verhoogt de sterftekansen bij vele ziektes, niet alleen bij luchtwegaandoeningen. Zach Bush maakt hierbij ook melding van cyanide als een soort fijnstof, dat eveneens in de lucht hangt doordat dit wordt uitgestoten door fabrieken en dat een vergiftiging teweegbrengt in het menselijk lichaam. Volgens Zach Bush vormden al deze zaken samen ‘the set up for a respiratory disaster in 2020’.

Hij stelt dat patiënten die binnenkomen lijden aan hypoxie wat inhoudt dat zij een verminderd zuurstofgehalte in het bloed hebben, waardoor ze benauwd worden en ademproblemen krijgen. Er wordt bij deze patiënten geen verhoogd aantal witte bloedlichaampjes gemeten, wat zou duiden op een infectie (met Covid19). De oorzaak is volgens hem vergiftiging (door milieuverontreiniging en/of innerlijk verontreiniging door bv. voedsel met glyfosaatresten te eten) en hij legt uit dat daarom (het in Nederland in de eerste lijn verboden middel) Hydroxychloroquine ook helpt, omdat dit de rode bloedcellen ondersteunt, die verantwoordelijk zijn voor het transport van zuurstof door het bloed naar de weefsels. Patiënten die geen goede behandeling krijgen kunnen uiteindelijk doodgaan aan longontsteking en vocht in de longen, maar dit ligt dus niet aan het virus, aldus Zach Bush. In het interview dat ik eerder keek legde hij uit dat virussen eerder de ontmaskeraars zijn van een disbalans in het lichaam en dat de natuur (inclusief virussen) er op gericht is zichzelf te herstellen van deze disbalans. De natuur kan dit vele malen sneller dan ooit in een laboratorium gedaan zou kunnen worden, want virussen doen dit al 4 miljard jaar. Zij passen zich aan aan nieuwe stressfactoren en brengen opnieuw balans. Het is voor Zach Bush geen verrassing dat ziektes ontstaan in een vervuilde omgeving en hij zal zich altijd als eerste afvragen: ‘Wat is er gebeurd in een bepaald gebied dat er op grote schaal een ziekte uitbreekt, waar virussen bij betrokken zijn?’

Wat voorts van belang is, is comorbiditeit of onderliggend lijden. Volgens Zach Bush is de pandemie van chronische ziekten één van de belangrijkste oorzaken voor sterfte in het algemeen en voor sterfte onder Covid19patiënten in het bijzonder. Met name patiënten met hoge bloeddruk, diabetes, hyperlipidemie (verhoogd cholesterol- of vetgehalte in het bloed) en nierziekten lopen verhoogd risico op overlijden als zij ziek worden en de diagnose COVID19 krijgen.[iii] Hij benadrukt dat het vooral mensen zijn die al vasculaire ziektes hebben, die gevoelig zijn voor hypoxie, omdat er daarmee nog minder zuurstof in het bloed komt. Hij geeft daarbij ook nog aan dat mensen met deze vasculaire ziektes vaak allemaal dezelfde medicatie gebruiken, namelijk ACE-remmers en statines, en dat deze ook een verdere negatieve invloed hebben, evenals de jaarlijkse griepprik. Hoe dit volgens Zach Bush precies werkt kan ik helaas niet goed navertellen, omdat dit even te snel ging en te medisch/technisch voor me werd.

Zach Bush laat vervolgens aan de hand van tabellen en statistieken zien dat de volgende factoren ook van invloed zijn bij het vergroten van de risico’s van een ‘Covid19-infectie’: Vitamine D tekort, slaapapneu of slaaptekort, angst en isolatie (lockdowns). Vooral een voldoende vitamine-D-gehalte kan voorkomen dat iemand ernstig ziek wordt en op de IC terechtkomt en/of doodgaat. Isolatie leidt volgens Zach Bush tot meer roken en eten (coronakilo’s, vooral in de rijkere landen), hogere bloeddruk en hogere cholesterolgehaltes; weinig gunstige omstandigheden dus om gezond en weerbaar te blijven voor Covid19. Hij vertelt daarbij nog dat een studie uit 2016 heeft uitgewezen dat knuffelen (hugging) de kans op infecties aan het ademhalingssysteem met 61% vermindert. Hij wijst er verder op dat vergrijzing een belangrijke factor is bij het stijgen van het aantal longaandoeningen en het aantal mensen dat hieraan sterft. Ook laat hij een grafiek/tabel zien van het aantal doden in de Verenigde Staten. Deze toont al jaren een stijgende lijn, doordat de bevolking groeit en vergrijst. Zo niet in 2019, toen was er namelijk een daling te zien in plaats van een stijging. 2020 laat dan weer een relatief sterke stijging zien, maar als je dit ‘verrekent’ met 2019 dan is het sterfteverloop in de VS volkomen normaal te noemen.

Zach – na drie uur noem ik hem maar gewoon bij zijn voornaam – beëindigt zijn betoog met een indringend pleidooi. De mens is maar een klein onderdeel van de biologie en het wordt tijd dat we stoppen met alles te doden. Er is urgentie om vrede te brengen en in harmonie te gaan leven met de natuur en het ecosysteem. We moeten virussen en bacteriën niet langer als vijanden zien, maar uitgaan van hun goede bedoelingen en ermee samenwerken. Ze niet vermijden, maar er juist mee in contact komen. Zach vertelde aan het begin van zijn verhaal: ‘We need this reset’. Hij wenst dat we leren van deze crisis in plaats van dat we bang zijn. Hij wenst dat de wetenschap minder dogmatisch wordt en afstapt van het narratief van de ‘Germtheory’ (Kort samengevat: De Germtheory gaat ervan uit dat er virussen zijn die ons aanvallen en waartegen we ons dus moeten wapenen). We moeten toe naar een andere toekomst, want anders is er straks geen toekomst meer, niet voor ons als mens in elk geval. We zullen onszelf dan hebben uitgeroeid.

Ik kan na drie uur alleen nog maar ja knikken. Ja, ik wil dit. Ik ben klaar voor een grote verschuiving. Kom maar op. Mijn wereld mag op zijn kop. Ik wil een gezonde planeet om op te leven, met technologieën en methodes waarmee we de aarde herstellen en niet nog meer belasten. Ik wil schone blauwe luchten, heldere rivieren, plasticvrije oceanen en minder, veel minder, consumeren. We hebben geen tijd te verliezen. Ik hoop dat we met zijn allen hiervoor gaan en dat Zach dan gelijk krijgt met zijn visie. En anders is het toch op zijn minst ‘Baat het niet dan…’. Nee, het zal baten, vast.

Na drie uur intensief luisteren word ik door Zach bedankt voor mijn aanwezigheid en voor mijn ‘crazy curiosity’. Ik antwoord in stilte: ‘graag gedaan Zach, jij ook bedankt’.  

Karin Boonstra, 27 februari 2021

 

[i] Link naar het webinar van Zach Bush: https://zachbushmd.com/what-happened-last-year-replay/?mc_cid=af0204c54f&mc_eid=ad10009485. Mocht ik hem onverhoopt ergens onjuist citeren, dan spijt me dat en zo nodig zal ik het artikel aanpassen. Wil je meer weten over Zach Bush, kijk dan het ondertitelde interview met hem dat ik eerder deelde: https://stichtingvaccinvrij.nl/del-bigtree-interviewt-dr-zach-bush-14-miljoen-keer-bekeken-in-drie-weken/

[iii] Zach Bush hecht overigens weinig waarde aan deze diagnose, omdat hij de PCR-test ongeschikt vindt, o.a. aangezien deze niet is ontworpen voor het diagnosticeren van ziektes, maar ontwikkeld is voor onderzoeksdoeleinden.

Terug naar overzicht
 

Over mij

 

Hoi, mijn naam is Karin Boonstra, de schrijfster van dit blog. Ik ben geïnteresseerd in wat er in de buitenwereld gebeurt en in wat dat doet met mijn binnenwereld. Ik kijk ernaar en probeer er in dit blog open en neutraal verslag van te doen. Ik ben afgestudeerd in de studie Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heb ik de Post Hbo opleiding tot transformationeel coach en de opleiding tot energetisch healer afgerond. Het is al lange tijd mijn wens iets met schrijven te doen en met dit blog laat ik mijn eigen wens in vervulling gaan. Voel je vrij mijn blogs te delen met mensen waarvan je denkt dat ze er in geïnteresseerd kunnen zijn of dat ze er iets aan kunnen hebben. Wil je iets met me delen, dan kun je me een mail sturen. 
 

Contact

 
 

Contactgegevens

  • Karin Boonstra
  • Karin@karinkijkt.nl