Karinkijkt.nl

 

Blogs

De letter G

What's in a letter?

Toen de ziekte met de C net haar intrede in Nederland had gedaan en we te maken kregen met lockdowns en andere maatregelen, kregen we ook te maken met mensen die zich bezighouden met complottheorieën. Opeens popten ze op uit alle hoeken en gaten van het internet en de ene theorie was nog spectaculairder dan de ander. Opvallend was dat in de beginfase van C veel van die theorieën gingen over of een verband hadden met 5G. Er werd gesuggereerd dat 5G in de toekomst zou worden ingezet om ons mensheid te controleren en dat ons via het vaccin een chip zou worden toegediend die dan zou gaan communiceren met die 5G zendmasten, waardoor je niet alleen controleerbaar maar ook stuurbaar zou worden. Ook berichtten de mainstreammedia dat complotdenkers ervan uitgingen dat 5G-masten het virus verspreidden, een gedachtegang echter die ik in de zogenaamde ‘complothoek’ niet ben tegengekomen, wel dat 5G straling vergelijkbare klachten zou kunnen geven als C. Wat ik ook tegenkwam waren filmpjes die werden verspreid, waarop monteurs stonden die 5G-masten aan het installeren waren. Onderschrift was veelal: ‘terwijl iedereen in lockdown zit, gaat de uitrol van 5G gewoon door, blijkbaar wordt de functie van 5G installateur beschouwd als een cruciaal beroep en mag die gewoon zijn werk doen’.

Wat de achterliggende gedachte ook precies was, 5G-masten waren verdacht en dit bracht sommige mensen zelfs zo ver dat zij deze masten in de brand gingen steken. Een hausse aan brandstichtingen van masten zowel in Nederland als in het buitenland was het gevolg, waarbij later vaak bleek dat de getroffen masten nog niet eens waren aangesloten op 5G.

Google vertelt mij dat de G in 5G staat voor ‘generatie’. 5G is de vijfde generatie mobiele communicatie, nadat we eerst 4G, 3G, 2G en vast ook 1G (walkie talkies?) hadden. En het houdt niet op met 5G, het volgende nummer 6G is ook al in de maak.[i] Ongeïnteresseerd in technologie als ik ben, is het voor mij echt lastig te bevatten wat 5G nu eigenlijk inhoudt en of het daadwerkelijk een gevaar kan vormen, zoals sommige mensen dus denken. Sneller internet, dat is wat ik ervan weet en ik hoor termen als IoT (Internet of Things) en IoB (Internet of Bodies).  Over IoT[ii] lees ik dat het gaat om alledaagse voorwerpen die als een entiteit fungeren op het internet en die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en op grond hiervan autonome beslissingen nemen. IoB[iii] gaat over het uitwisselen van lichamelijke data met het internet. Ik weet niet wat ik ervan moet denken dat voorwerpen zelfstandig gaan communiceren en eigen beslissingen gaan nemen en dat er allerlei persoonlijke en medische data op het world wide web gaan rondzwerven. Het zal mijn tijd wel duren, denk ik dan maar, daarbij min of meer negerend dat mijn tijd nog wel even kan duren en dat de technologie zich sneller ontwikkelt dan ik kan bevatten.

Hoe dan ook: qua mobiele communicatie gaan we dus steeds verder omhoog in de cijfers in combinatie met de letter G, maar qua ziekte met de C gaan we naar beneden, althans daar ziet het op het moment van schrijven naar uit. Afgelopen zomer hadden we nog 4G: Gewoon Gaan waar je wilt en verder Geen Gedoe. Dit werd in september omgezet naar een 3G beleid: je mag alleen nog naar het theater, café of restaurant als je Gevaccineerd bent tegen, Getest bent op of Genezen bent van de ziekte met de C. Met ingang van 6 november 2021 werd dit 3G-beleid uitgebreid:  geen toegang meer tot sportzalen, zwembaden, musea en andere recreatieve locaties zonder één van de drie G’s.

Momenteel wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over een mogelijk 2G-beleid: daarmee kun je enkel nog bij de bovengenoemde gelegenheden naar binnen als je Geprikt of Genezen bent. In andere landen wordt dit al toegepast. De Christen Unie die met hun christelijke achterban toch wat moeite heeft met de G van Geprikt stelt een 1G-beleid voor: iedereen zo vaak mogelijk testen.  In andere landen wordt ook al een 1G-beleid gevoerd, maar daar betekent het Geprikt en dan niet alleen voor de bovengenoemde gelegenheden, maar ook voor werk. In (de staat Victoria in) Australië is het al zover: No jab, no job.[iv] Het proefballonnetje van verplichte vaccinatie op de werkvloer is ook in Nederland al opgelaten en op moment van schrijven wordt onderzocht of dit haalbaar is. De wet zal eventueel moeten worden aangepast, maar aangezien veel in de strijd tegen C geoorloofd lijkt, zal ook die wet er wel doorkomen.

Van waar toch al die druk op de mensen om zich te laten vaccineren? Officieel wordt steeds gesteld: de druk op de IC’s moet zo laag mogelijk blijven. En door de ongevaccineerden de toegang te ontzeggen (ook al zijn ze getest) tot diverse gelegenheden en hen mogelijk zelfs hun banen te ontnemen worden er twee vliegen in één klap geslagen: de ongevaccineerden worden zo beschermd tegen besmetting en ernstig ziekteverloop waardoor ze op de IC komen én de IC’s worden ontlast (dat is althans de hoop). Maar is dit werkelijk waar het om gaat? Bij mij roept het de vraag op wat gevaccineerde mensen hebben wat de ongevaccineerden niet hebben. Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ze hebben misschien meer angst voor het virus en willen zichzelf en hun naasten beschermen door het vaccin te nemen. Ze hebben vast ook meer vertrouwen in het vaccin en in het verlengde daarvan in de farmaceutische industrie, dit ondanks het feit dat alle vaccins officieel nog in de onderzoeksfase zitten (omdat de langetermijneffecten nog geanalyseerd moeten worden), door de EMA voorwaardelijk zijn toegelaten en door sommige wetenschappers niet eens als vaccin worden gezien, maar als gentherapie.[v] Ze hebben wellicht ook minder angst voor bijwerkingen van de verschillende vaccins, zoals de hartaandoeningen myocarditis en pericarditis, die toch regelmatig gerapporteerd worden en zelfs ondertussen officieel op de bijsluiters van de vaccins staan.[vi]

Mmm, dit lijken me redenen voor deze mensen om het vaccin te nemen, maar wat hebben deze mensen dan dat het voor de overheid interessant zou kunnen maken en waarom zij zo veel druk uitoefenen op degenen die het vaccin niet genomen hebben? Zou het het groene vinkje, de QR-code, het vaccinatiepaspoort kunnen zijn, dat komt met het laten zetten van de spuit in de arm? Iedereen met deze code is geregistreerd en overal waar hij gaat of staat kan hij naar binnen en ook dit wordt geregistreerd. Zou dat het zijn en zou het mogelijk zelfs daarom te doen zijn geweest: meer controle van de bevolking? Wordt er daarom niet tot nauwelijks gekeken naar andere oplossingen, zoals preventie en vroegbehandeling of uitbreiding van de IC-capaciteit? Worden daarom vele tegengeluiden gecensureerd, zodat die informatie niet doordringt tot het brede publiek? Vorig jaar werd nog in alle toonaarden ontkracht dat er gewerkt werd aan een vaccinatiepaspoort.[vii] Impliciete dwang om de prik te nemen moeten we niet willen, aldus Hugo de Jonge. Mensen die al in de beginfase van de pandemie aangaven dat er een vaccinpaspoort aankwam werden uitgelachen. Nu is het paspoort niet alleen werkelijkheid, maar staan we zelfs op het punt onze banen kwijt te raken als we er geen hebben.

Wat gevaccineerden ook onderscheidt is dat ze een aantal stoffen in hun lichaam ingespoten hebben gekregen, die ongevaccineerden niet hebben. Naast de stoffen die ervoor moeten zorgen dat deze mensen een ernstig ziekteverloop bespaard blijft (stoffen overigens waarover een aantal wetenschappers zich bezorgd heeft uitgesproken, omdat er een verhoogd risico zou zijn op o.a. ernstige  auto-immuunziektes[viii]), betreft het mogelijk nog andere stoffen, die ook niet op de bijsluiter staan. Zo zouden Spaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de vaccins de magnetische stof grafeenoxide bevatten[ix]. Hoe meer je hiervan binnenkrijgt (boosterprikken), hoe magnetischer je zou worden. Uiteindelijk zou je zo magnetisch/elektrisch geleidbaar geworden zijn, dat communicatie mogelijk wordt met het 5G-netwerk en het internet. Een Internet of Bodies dus.

Net keek ik een stukje terug van een gesprek met de Amerikaanse cardioloog Peter Mc Cullough. Titel van de video: ‘It’s all about the vaccin’.[x] Naast dat ook hij zijn twijfel uit over de veiligheid van de vaccins, stelt hij dat er wordt ingezet op het vaccin, omdat het gaat om controle. Het filmpje ‘This pivotal moment’[xi] dat ik vandaag keek, sluit daarbij aan en stelt dat het vaccinpaspoort een soort paard van Troje is. Het wordt binnengehaald als de oplossing, maar het is een vermomde vijand. Nu is het vaccinpaspoort nog enkel het relatief onschuldige groene vinkje om ergens naar binnen te mogen, maar wat kan en zal er nog meer gekoppeld worden aan deze QR? In het filmpje wordt gesteld dat het vaccinpaspoort een fundamentele omkering zal worden van ons democratisch stelsel en onze beschaving radicaal zal herstructureren: we zullen op een gegeven moment enkel nog die dingen kunnen doen waar we expliciet toestemming voor hebben gekregen en onze vrijheden (ook die van degenen die het vaccin genomen hebben) zullen bepaald worden door algoritmes. Gedraag je je volgens de overheidsrichtlijnen dan krijg je privileges, laat je je kritisch uit dan krijg je minpunten en mag je steeds minder. Het Chinese Sociale Kredietsysteem is hiermee dichterbij aan het komen, dan we wellicht met zijn allen vermoeden. Er worden al ontzettend veel data over onze levens opgeslagen: ons internetgedrag, e-mailverkeer, telefoongesprekken. Big tech bedrijven en overheden weten veel van ons, kennen ons mogelijk beter dan wij onszelf kennen en maken er gebruik van. Met het vaccinpaspoort opent de weg zich om er misbruik van te gaan maken. Al gehoord van WGS (Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden)?[xii] Deze wet (in wording) geeft overheidsorganisaties en private partijen ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Al gehoord van Helena en de app Itsme?[xiii] Helena is een digitaal platform (aangeboden door de ING-bank) dat je medische gegevens en documenten samenbrengt en via de app Itsme kun je bij al je persoonlijke, medische en bancaire gegevens komen. Zijn deze zaken handig en wenselijk of brengen ze onvoorziene risico’s met zich mee? Vormen ze samen één groot paard van Troje?

Grote vragen. Geen antwoorden. Althans ik heb ze niet.

Grenzen. Grenzen zijn nodig om misbruik te voorkomen. Veel mensen, ook gevaccineerden, vinden het coronapaspoort nu al te ver gaan, zowel de 3G als de 2G variant, omdat het leidt tot een tweedeling in de maatschappij en tot uitsluiting. Veel andere mensen vinden het echter verdedigbaar, als tijdelijke maatregel in de strijd tegen C. Maar waar ligt de grens? Valt het uit te leggen dat kleine kinderen van vijf zich buiten het zwembad moeten omkleden, omdat hun ouders niet meer naar binnen mogen? Is het nog verdedigbaar als mensen hun baan kwijt raken?  Is het verdedigbaar de lichamelijke integriteit van mensen te schenden door het vaccin te verplichten en daarmee de grondwet opzij te zetten? Is het acceptabel dat je drie weken lang, gezond en wel en negatief getest, in een quarantainebarak wordt geplaatst, omdat je in de buurt was van iemand met een rood kruisje? [xiv] Is het acceptabel dat je kind rechtstreeks van school naar een quarantainekamp wordt gestuurd, omdat één klasgenoot positief testte? Het schijnt te gebeuren in China. En wat als de overheid zich, net als in China zich gaat bezighouden met andere levensdomeinen (je eet- en drinkgedrag, je sociale gedragingen, je mening, je uitgaven), je controleert en afstraft als je niet in de pas loopt?  

Gevaar. Ja, als we onze grenzen niet in de gaten houden, dan schuilt daar mijns inziens een gevaar. Dat vindt ook Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten en universitair docent Privacy en Gegevensbeschermingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.[xv] De coronapas is een rechtsstaatsgreep, durft hij zelfs te stellen. Hij zegt daarbij ook nog over uitsluiting: ‘Niet door de overheid direct, maar door de burgers en bedrijven die gewapend met een smartphone en een kapot moreel kompas bereid zijn om als verlengstuk van de staat te functioneren. Vroeger droegen politiemannen een uniform. De agenten van het technocratische uitsluitingsregime dragen een Apple of Samsung.’ Het lijkt me daarom belangrijk dat we nadenken over onze grenzen en deze aangeven, ook als het over de grenzen van een ander gaat. Morgen kunnen het jouw grenzen zijn die overschreden worden en dan is het ook fijn als anderen samen met jou opstaan voor jouw recht je eigen keuzes te maken, je eigen leven te leiden en je eigen fouten te maken, zodat je ervan kunt leren zonder afgestraft te worden.

Goede hoop heb ik dat wij mensen dat gaan inzien en dat we daar eensgezind voor gaan staan. Ik weet nog wel wat G’s die ons daarbij van dienst kunnen zijn: Gelijkwaardigheid, Geduld, Gezond verstand, Gelijkmoedigheid en Giga veel liefde en respect.

Gegarandeerd dat het dan toch nog wat wordt met deze wereld.

 

Karin Boonstra

28 november 2021

[v] Interview dr.Robert Malone, één van de uitvinders van de mRNA technologie:

https://www.youtube.com/watch?v=9E2UkhCWosg

 

[ix] Ik heb geen idee of de vaccins nu wel of niet grafeenoxide bevatten en ook ontbreekt het mij aan kennis om de eventuele gevolgen van aanwezigheid van grafeenoxide in de vaccins te overzien. Er zijn partijen die stellen dat de vaccins grafeenoxide bevatten en er zijn factcheckers die stellen dat het niet zo is. Ik voeg hier één linkje toe. Verder googelen op ‘grafeenoxide vaccin’ geeft meer info.

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/belangrijk-ex-medewerker-pfizer-ja-er-zit-grafeenoxide-in-het-coronavaccin-en-dit-is-wat-het-doet/

 

Terug naar overzicht
 

Over mij

 

Hoi, mijn naam is Karin Boonstra, de schrijfster van dit blog. Ik ben geïnteresseerd in wat er in de buitenwereld gebeurt en in wat dat doet met mijn binnenwereld. Ik kijk ernaar en probeer er in dit blog open en neutraal verslag van te doen. Ik ben afgestudeerd in de studie Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heb ik de Post Hbo opleiding tot transformationeel coach en de opleiding tot energetisch healer afgerond. Het is al lange tijd mijn wens iets met schrijven te doen en met dit blog laat ik mijn eigen wens in vervulling gaan. Voel je vrij mijn blogs te delen met mensen waarvan je denkt dat ze er in geïnteresseerd kunnen zijn of dat ze er iets aan kunnen hebben. Wil je iets met me delen, dan kun je me een mail sturen. 
 

Contact

 
 

Contactgegevens

  • Karin Boonstra
  • Karin@karinkijkt.nl