Karinkijkt.nl

 

Blogs

Coronapas - Ik pas

One has a moral duty to disobey unjust laws (Martin Luther King)

Het zal niemand zijn ontgaan: vanaf 25 september kom je niet meer in een horecagelegenheid, bij een sportwedstrijd of cultureel evenement zonder een groen vinkje op je coronacheckapp. ‘Coronacheckapp’… het woord wordt rood onderkringeld door Word, ten teken dat het een onbekend woord is, dat niet door de spellingscontrole komt. Grappig. Ik klik op mijn rechtermuisknop en krijg de volgende opties: ‘negeren’,   ‘alles negeren’ of ‘toevoegen aan woordenlijst’. Het liefst wil ik op ‘alles negeren’ klikken, maar helaas betekent dat in Word slechts dat het in dit blog als spellingsfout geaccepteerd wordt, niets meer niets minder, de app zelf verdwijnt er niet mee. Ik kijk even naar het blauwe pijltje linksboven op mijn scherm ‘ongedaan maken’. Ja, daar zou ik op willen klikken, maar nu betekent het enkel dat het woord uit mijn tekst verdwijnt en ook niet meer dan dat. Ik kies ervoor het rood onderkringeld te laten staan. Ik houd niet zo van de kleur rood, ik vind het een schreeuwerige kleur op de een of andere manier, maar omdat schreeuwen is wat ik het liefste wil doen nu, vind ik het wel toepasselijk. Rood is natuurlijk ook de kleur die gevaar aanduidt en die wil waarschuwen: Uitkijken! Pas op! Tja, een gewaarschuwd mens!

Het is niemand ontgaan dat de app/pas/QR-code er gekomen is, maar voor veel mensen is het nog wel moeilijk te bevatten: gaan we dit echt doen in Nederland? Mensen controleren op hun gezondheid om ergens in te mogen? En gaan we echt horecaondernemers, stadionhouders en theaterdirecteuren vragen mensen zonder deze pas buiten de deur te houden? Het woord ‘horecaondernemers’ wordt in de tekst rood onderkringeld. Ik heb blijkbaar een onnodig middenstreepje gezet en haal het weg. Nu wordt het woord middenstreepje rood onderkringeld. Ik  klik op ‘toevoegen aan woordenlijst’. Zou het woord coronacheckapp met middenstreepjes wel door de spellingcontrole komen? Even checken… Corona-check-app …. Ja zowaar, hij komt er doorheen.

Maar ik houd het bij die andere rood onderkringelde zonder streepjes, want blijkbaar gaan we het echt doen, de coronacheckapp gebruiken en ik wil graag de waarschuwing van Word overnemen en heel hard roepen: Uitkijken! Pas op! Mijns inziens begeven we ons op een zeer hellend vlak en is de maatregel totaal buitenproportioneel. De bedoeling is de app in eerste instantie tot 1 november te hanteren en alleen in de bovengenoemde sectoren toe te passen. Maar wat is de volgende stap? Verlenging ligt voor de hand, met het griepseizoen voor de boeg. Op Telegram kom ik verder al berichten tegen dat Albert Heijn bezig is om later in het jaar te gaan werken met de app. (Ook de ontkenning ervan door Albert Heijn kom ik overigens tegen). De Volkskrant schreef dat werkgevers er ook naar willen kunnen vragen en dat dit in andere landen al gebeurt.[i] De QR-code (dezelfde als in de app of daaraan gekoppeld?) zal ons BSN-nummer gaan vervangen op paspoorten en ID-kaarten.[ii] Banken werken ook al met QR-codes en een en ander kan gemakkelijk aan elkaar gelinkt worden en ten nadele van de (kritische) bevolking worden aangewend. Complottheorieën? De tijd zal het uitwijzen. Mijn constatering is dat de complotdenkers of, hoe ik ze liever noem, complotvinders tot nu toe vaak gelijk hebben gekregen. Over de invoering van een testmaatschappij middels een coronapas praatten zij anderhalf jaar geleden al en zij werden toen weggehoond, want zover zou het echt niet komen. Nu worden ze weer weggehoond, omdat ze er niet aan mee wensen te doen. Er wordt gesteld: ‘als je geen vaccin wilt nemen, moet je daar zelf de gevolgen maar van ondervinden’ of ‘anders laat je je toch gewoon testen?’ Het begin van een systeem van afstraffing/uitsluiting van andersdenkenden is hiermee gemaakt en wordt dankzij de eenzijdige berichtgeving en de framing van deze andersdenkenden (‘wappies’) door de bevolking (ogenschijnlijk?) aanvaard en gedragen.

Echter – even los van of je wel of niet gevaccineerd bent en los van of je wel of niet wilt testen – lijkt mij deze hele coronacheckappkwestie een onderwerp waar we met zijn allen veel principiëler naar zouden moeten kijken: willen we dit als maatschappij? Willen we een groep gaan buitensluiten die een andere zienswijze heeft? Dus ook als je het vaccin genomen hebt: wil je dat en wil je door eraan mee te doen bijdragen aan een systeem van medische apartheid?

Misschien heb je er (nog) niet over nagedacht of er nog niet zo naar gekeken. Misschien zeg je er volmondig ‘ja’ tegen. Even goede vrienden, hoop ik. Ik kies ervoor er niet aan mee te doen en wil dat graag hieronder uitleggen.

Ik pas voor de coronapas, omdat:

… ik niet per se naar het theater, sportwedstrijden, concerten of horecagelegenheden hoef, al vind ik het jammer. Ik word blijer van zelf dingen doen en  creëren. Theater maken, (liedjes) schrijven en zingen, piano spelen, zwemmen, wandelen, koken, tuinieren… ik vind er meer vreugde in dan me te begeven in grote mensenmassa’s en samen te kijken naar hoe anderen iets doen.

… ik niet afgeleid of vermaakt hoef te worden. Ik vind het zelfs een voordeel hebben dat ik deze dingen niet meer kan doen, zodat ik me nog meer kan focussen op wat ik werkelijk belangrijk vind in het leven: het vertoeven in de natuur, in de stilte, in meditatie en in mijzelf.

… ik meer verbinding ervaar in het kleine en fijne samenzijn met mensen dan in het grote, in het samen delen en spelen, in het samen mediteren en leren, in het samen huilen en schuilen, in het samen dansen en sjansen (zonder Janssen)... Dat kan gewoon thuis, bij mij of bij jou.

 … de coronapas helemaal niets zegt over hoe gezond je bent en of je corona nog kunt overdragen. Het is inmiddels aangetoond dat mensen die het vaccin tot zich hebben genomen nog steeds besmettelijk zijn en in het geval van bv. de Deltavariant deze zelfs meer verspreiden dan ongevaccineerden.[iii] De meerwaarde van de app/pas ontgaat mij dan ook totaal.

… ik (in navolging van meerdere artsen en wetenschappers, waaronder de Amerikaanse arts Zach Bush) in dit verband overigens durf te betwijfelen of het coronavirus überhaupt besmettelijk is. Ik verwijs voor een toelichting hierop graag naar mijn blog ‘De wereld op zijn kop’.[iv] Ik ga er in elk geval niet van uit dat ik als gezond persoon een ander kan besmetten en onze Minister President heeft zelf gezegd dat testen zonder klachten geen zin heeft[v], dus waarom zou ik.

… ik hoe dan ook – het vorige punt even daargelaten – principieel niet wens mee te doen aan het doorgeschoten beleid dat wereldwijd wordt uitgerold. Ik heb er in mijn eerdere blogs over geschreven: de informatie die we als bevolking krijgen is eenzijdig, tegengeluid wordt actief gecensureerd en geridiculiseerd, alternatieve vormen van behandeling tegengewerkt en zelfs zwaar bestraft, enz. Aandacht voor preventie van ziekten door middel van goede voeding, een gezonde levensstijl en eventueel supplementen was en is er niet. Integendeel: sportscholen werden lange tijd gesloten gehouden en mensen werden opgesloten in hun huizen en kamers, verstoken van de zo broodnodige buitenlucht en sociale contacten. Aandacht vanuit de overheden voor het bij elkaar houden van de bevolking is er evenmin. Ook daar geldt het tegendeel: degenen die kritisch zijn en vragen stellen bij de vaccins (die overigens allemaal  officieel nog steeds in de onderzoeksfase zitten en voorlopig zijn toegelaten door de EMA) krijgen steeds meer de schuld naar zich toegeschoven. Het is iets wat mijns inziens tussen mensen onderling nog nauwelijks speelt, maar als de regering het maar vaak genoeg zegt en de media er maak vaak genoeg over berichten, dan komt dat van zelf; daar kunnen we op wachten.

… ik niet bang ben. Ik was het wel, maar ben het niet meer. Ik ben niet bang om dood te gaan, of het nou aan corona is of aan iets anders. Mocht ik ziek worden: ik sta mijn eventuele plek op de IC met liefde af en dat is niet omdat ik niet van het leven houd, maar omdat ik mij ermee verzoend heb op een goede dag dit lichaam en leven achter me te laten. Ik ben ook niet bang voor de consequenties van het niet hebben van een pas (en voor het niet doen van de dingen die je moet doen om voor zo’n pas in aanmerking te komen). Gaan mensen zich tegen mij keren? Het zij zo. Zal de pas op een gegeven moment nodig zijn voor zaken die meer van levensbelang zijn, zoals het doen van boodschappen bij de Albert Heijn of voor het behoud van mijn baan? Het zij zo, ik zal samen met anderen andere manieren vinden om in mijn onderhoud te voorzien. Ik heb geen pas nodig, want ik heb vertrouwen. Vertrouwen ten eerste in mijn eigen gezondheid, waarbij geestelijke balans en lichamelijke welbevinden hand in hand gaan. Vertrouwen heb ik in mijn immuunsysteem, voor die momenten (die er heus zijn) dat de balans even weg is. Vertrouwen in mijn overtuiging bovendien dat ziekte een natuurlijk proces is van het lichaam om de balans weer te herstellen en dat ziekte nut heeft, mij iets kan leren, bijvoorbeeld mijzelf niet voorbij te lopen en tijd te maken voor rust. Bovenal heb ik vertrouwen dat het leven de loop neemt die het moet nemen, dat ik mij daaraan kan overgeven en dat ik dat kan doorstaan, hoe pijnlijk en onaangenaam situaties wellicht ook nog mogen worden.

Er wordt mogelijk gedacht dat door de coronapas in te voeren mensen zoals ik zich zodanig onder druk zullen voelen staan dat we alsnog de prik en de daarop volgende boosters gaan halen. Dat we het benauwd zullen krijgen, als ons leven steeds beperkter wordt. Maar eerlijk gezegd: persoonlijk voel ik me in de beperking met de dag vrijer en gelukkiger en sterker. Ware vreugde en vrijheid zitten niet in naar theaters gaan of op vakantie gaan of in een horecagelegenheid verblijven. Ware vreugde en vrijheid zitten van binnen en die neem je mee waar je ook gaat (of niet gaat).

De coronacheckapp … Ik doe er niet aan mee, want ik sta niet achter de toenemende tweedeling die hierdoor in de maatschappij ontstaat en ik wil daar niet aan bijdragen. Tegelijkertijd zie ik ook de kansen ervan. Ten eerste voor de maatschappij: gaan we kiezen voor eenheid in de bevolking door, gevaccineerd of niet, burgerlijk ongehoorzaam te zijn en massaal de app te negeren? Martin Luther King heeft het mooi gezegd: ‘one has a moral duty to disobey unjust laws’. Mensen uitsluiten is discriminatie en dat is in strijd met artikel 1 van onze grondwet. Onrechtvaardig dus.

Ten tweede liggen er kansen op persoonlijk vlak. Immers, iedereen moet een keuze gaan maken, een bewuste keuze bovendien. Neem je de app? Ga je hem gebruiken? Sta je dus achter dit beleid? Eraan meedoen is stilzwijgend instemmen. Wil je dat? Of wijs je het beleid af en verzet je je ertegen en hoe doe je dat dan? Durf je burgerlijk ongehoorzaam te zijn en ben je daar dan open en eerlijk over of verzwijg je het liever? Blijf je de (andersdenkende) mensen in je omgeving met liefde en respect behandelen of ga je ze uit de weg of gebruik je misschien zelfs verbaal of non-verbaal geweld tegen ze?  

De keuze is aan eenieder. Ik pas. Maar dat was al duidelijk, lijkt me. Ik pas en ik spreek de wens uit dat het woord coronacheckapp, met of zonder middenstreepjes, zo snel mogelijk uit ons taalgebruik verwijderd wordt. Negeren, niet toevoegen aan woordenlijst en ongedaan maken. Ik wens je sterkte met jouw keuze. Weet van mij dat waar jij ook voor gaat: ik respecteer te allen tijde wat je beslist. Maar mag ik je, samen met de spellingscontrole van Word, één welgemeende, liefdevolle waarschuwing meegeven?

Pas alsjeblieft een beetje op jezelf en pas op elkaar. Dat is het allerbelangrijkst.

 

23 september 2021

Karin Boonstra

 

Terug naar overzicht
 

Over mij

 

Hoi, mijn naam is Karin Boonstra, de schrijfster van dit blog. Ik ben geïnteresseerd in wat er in de buitenwereld gebeurt en in wat dat doet met mijn binnenwereld. Ik kijk ernaar en probeer er in dit blog open en neutraal verslag van te doen. Ik ben afgestudeerd in de studie Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heb ik de Post Hbo opleiding tot transformationeel coach en de opleiding tot energetisch healer afgerond. Het is al lange tijd mijn wens iets met schrijven te doen en met dit blog laat ik mijn eigen wens in vervulling gaan. Voel je vrij mijn blogs te delen met mensen waarvan je denkt dat ze er in geïnteresseerd kunnen zijn of dat ze er iets aan kunnen hebben. Wil je iets met me delen, dan kun je me een mail sturen. 
 

Contact

 
 

Contactgegevens

  • Karin Boonstra
  • Karin@karinkijkt.nl